FastR Wheels

Fastr Wheels  
home > garantie

Garantievoorwaarden

  • fastR Wheels garandeert dat zijn producten vrij zijn van ontwerp- of productiefouten. Defecten die ook kunnen ontstaan zijn door gebruik vallen nooit onder garantie. Uw aankoopfactuur geldt tevens als garantiebewijs. In geval van garantie heeft fastR Wheels de keuze uit herstelling van het product, of de vervanging ervan. Kosten voor eventuele verzending zijn steeds ten laste van de klant. Bij het verwijderen van het identificatienummer van de velg vervalt de garantie. In geval van garantie wordt het vervangen onderdeel terug eigendom van fastR Wheels. Aanspraken t.a.v. schadeloosstelling van kosten ontstaan door lichamelijk letsel of materiële schade zijn uitgesloten.